Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa

Haluatko lisätä osaamistasi ja vahvistaa muutoskyvykkyyttäsi? Satakunnan ammattikorkeakoulu tukee satakuntalaisten yritysten ja niiden henkilökunnan kykyä sopeutua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Logot.

Yritysten muutoskumppanina

Viime vuosien äkilliset ja odottamattomat toimintaympäristön muutokset, kuten korona ja Ukrainan sota ovat vaikuttaneet merkittävästi mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn. Muutostilanteessa uusiutuminen on tärkeää kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Uuteen normaaliin ja kasvu-uralle palaamisen kannalta on tärkeää, että maakuntien vahva tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden osaaminen hyödynnetään yritystoiminnassa jatkossa entistä paremmin.

MYRSKY-hankkeessa on mukana kahdeksan  Länsi-Suomen alueen ammattikorkeakoulua. Tavoitteena on tukea yrityksiä pandemian aiheuttamasta kriisistä toipumisessa tarjoamalla  yrityksille mikro-opintokokonaisuuksia ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyönä sekä maakunnallisesti toteutettavaa sparrausta, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia ja osaamista sekä muutoskyvykkyyttä.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Palvelut yrityksille

Mikro-opintokokonaisuudet

Inspiraatiotapahtumat

Minivalmennukset

Lisää aiheesta

Tutustu myös SAMKin tiedolla johtamisen tutkimus- ja kehitystyöhön!

Satakunnan ammattikorkeakoulussa toimivan Tiedolla johtamisen keskus BICin visiona on rakentaa Satakunnasta tiedolla johtamisen edelläkävijä. Keskitymme niin yritysyhteistyöhön, hankkeisiin, tutkimukseen, opetukseen kuin oman organisaatiomme liiketoiminnan kehittämiseen.

Scroll to Top