Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa

Haluatko lisätä osaamistasi ja vahvistaa muutoskyvykkyyttäsi? Satakunnan ammattikorkeakoulu tukee satakuntalaisten yritysten ja niiden henkilökunnan kykyä sopeutua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

MYRSKY-hanke on päättynyt 31.12.2023. Sivustoa ei aktiivisesti päivitetä.

Logot.

Yritysten muutoskumppanina

Viime vuosien äkilliset ja odottamattomat toimintaympäristön muutokset, kuten korona ja Ukrainan sota ovat vaikuttaneet merkittävästi mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn. Muutostilanteessa uusiutuminen on tärkeää kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Uuteen normaaliin ja kasvu-uralle palaamisen kannalta on tärkeää, että maakuntien vahva tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden osaaminen hyödynnetään yritystoiminnassa jatkossa entistä paremmin.

MYRSKY-hankkeessa on mukana kahdeksan  Länsi-Suomen alueen ammattikorkeakoulua. Tavoitteena on tukea yrityksiä pandemian aiheuttamasta kriisistä toipumisessa tarjoamalla  yrityksille mikro-opintokokonaisuuksia ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyönä sekä maakunnallisesti toteutettavaa sparrausta, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia ja osaamista sekä muutoskyvykkyyttä.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Palvelut yrityksille

Mikro-opintokokonaisuudet

Inspiraatiotapahtumat

Minivalmennukset

Lisää aiheesta

Tutustu myös SAMKin tiedolla johtamisen tutkimus- ja kehitystyöhön!

Satakunnan ammattikorkeakoulussa toimivan Tiedolla johtamisen keskus BICin visiona on rakentaa Satakunnasta tiedolla johtamisen edelläkävijä. Keskitymme niin yritysyhteistyöhön, hankkeisiin, tutkimukseen, opetukseen kuin oman organisaatiomme liiketoiminnan kehittämiseen.

Scroll to Top