Mikro-opinnot

Maksuttomia mikro-opintoja yritysten muutoskyvykkyyden tueksi

Logot.

SAMK tarjoaa React-rahoitteisessa hankekokonaisuudessa yhdessä muiden Suomen ammattikorkeakoulujen kanssa yrityksille mielenkiintoisia mikro-opintokokonaisuuksia, jotka tukevat yritysten muutoskyvykkyyttä, vihreää siirtymää ja digitalisaatiota. Mikro-opinnot ovat tiiviitä työn lomassa joustavasti suoritettavia opintoja. Ne toteutetaan verkossa, joten yritykset voivat suorittaa mikro-opintoja ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikki hankkeen mikro-opinnot ovat maksuttomia.

SAMKin asiantuntijoiden koostamat materiaalit tarjoavat tietoa ja osaamista muutosjohtamisesta ja digitalisaatiosta. Yksi opintokokonaisuus koostuu 4-24 videosta, jolloin yhden opintokokonaisuuden materiaalit ovat kokonaiskestoltaan 1-5 tuntia.

MUUTOSJOHTAMINEN

1. Tarttuva viestintä

Miksi ihmiset muistavat niin hyvin urbaanilegendat ja kertovat niitä eteenpäin? Millaisia elementtejä on hyvässä, kuulijan mieleen jäävässä viestissä? Videoluennoilla perehdytään viestinnän SUCCES-malliin, jonka avulla pystyt tekemään tehokasta viestintää.

Laajuus: 7 kpl luentovideoita, yhteensä noin 2 tuntia
Kouluttaja: Marko Mikkola, SAMK

Kurssikävijämäärien seurannan vuoksi pyydämme sinua syöttämään seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Kurssisivu avautuu tämän jälkeen. Kiitos!

2. Luovuus ja ideointi

Onko luovuus vain jollain tavalla syntyjään luovien yksinoikeus ja me muut olemme tuomittuja tekemään ideointisessioissa vain sen minkä voimme? Videoluennoilla perehdytään muutamaan ideointimenetelmään sekä luovuuden ja ideoinnin teemaan.

Laajuus: 4 kpl luentovideoita, yhteensä noin 1,5 tuntia
Kouluttaja: Marko Mikkola, SAMK

Kurssikävijämäärien seurannan vuoksi pyydämme sinua syöttämään seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Kurssisivu avautuu tämän jälkeen. Kiitos!

3. Huippuhetkien luominen

Mikä on mieleenpainuvien hetkien syvempi olemus? Voidaanko huippuhetkiä tietoisesti luoda? Videoluennoilla perehdytään huippuhetkien luomisen malliin, jota voit hyödyntää kehittäessäsi erilaisia (asiakas)tilanteita entistäkin paremmiksi.

Laajuus: 4 kpl luentovideoita, yhteensä noin 1,5 tuntia
Kouluttaja: Marko Mikkola, SAMK

Kurssikävijämäärien seurannan vuoksi pyydämme sinua syöttämään seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Kurssisivu avautuu tämän jälkeen. Kiitos!

4. Tarinankerronta työkaluna

Tarinat ovat voimakas tapa saada kuulija kiinnostumaan esittämästäsi asiasta. Tarinoiden hyödyntämisestä puhutaan paljon, mutta mistä saisin tarinoita ja millaisia niiden pitäisi olla? Tarinat ovat yksi nykyaikaisen viestijän työkaluista. Videoluennoilla esitellään useita erimerkkitarinoita. Saat videoluennoilta useita valmiita tarinoita myöhempää käyttöä varten ja ideoita, mistä tarinoita löytyy lisää.

Laajuus: 2 kpl luentovideoita, yhteensä tunti. 18 tarinaparia, joiden kestot ovat noin 5 minuuttia per video. BookTalk-osion videoiden yhteiskesto on noin 3,5 tuntia.
Kouluttaja: Marko Mikkola, SAMK

Kurssikävijämäärien seurannan vuoksi pyydämme sinua syöttämään seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Kurssisivu avautuu tämän jälkeen. Kiitos!

5. Itsensä johtaminen muutosjohtamisen prosessissa

Luento oivalluttaa ja antaa työkaluja henkilökohtaisen tehokkuuden ja johtajuustaitojen kehittämiseen muutostilanteissa. Luennolla perehdytään mm. resilienssin ja muutoskyvykkyyden vahvistamiseen.

Laajuus: 1 kpl luentovideoita, yhteensä noin 20 min
Kouluttaja: Petra Sippola, SAMK

Kurssikävijämäärien seurannan vuoksi pyydämme sinua syöttämään seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Kurssisivu avautuu tämän jälkeen. Kiitos!

6. Katsaus muutosjohtamisen työkaluihin

Luento tarjoaa kattavan yleiskuvan erilaisista muutosjohtamisen työkaluista ja menetelmistä, sekä siitä miten näitä työkaluja voidaan soveltaa tehokkaasti organisaation muutoksissa ja haastavissa tilanteissa, edistäen onnistunutta muutoksen läpivientiä.

Laajuus: 1 kpl luentovideoita, yhteensä noin 20 min
Kouluttaja: Petra Sippola, SAMK

Kurssikävijämäärien seurannan vuoksi pyydämme sinua syöttämään seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Kurssisivu avautuu tämän jälkeen. Kiitos!

7. Moderni ja motivoiva muutosjohtaminen

Luento esittelee tuoreita näkökulmia ja käytännön lähestymistapoja muutoksen johtamiseen nykyaikaisessa työympäristössä. Luennolla tutustutaan inspiroiviin keinoihin motivoida tiimejä, luoda osallistavaa organisaatiokulttuuria sekä hyödyntää uusimpia johtamismenetelmiä onnistuneen muutoksen aikaansaamiseksi

Laajuus: 1 kpl luentovideoita, yhteensä noin 30 min
Kouluttaja: Petra Sippola, SAMK

Kurssikävijämäärien seurannan vuoksi pyydämme sinua syöttämään seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Kurssisivu avautuu tämän jälkeen. Kiitos!

8. Muutosvastarinta ja muutosviestintä

Luento pureutuu muutoksen haasteisiin ja tarjoaa tehokkaita viestintästrategioita muutosvastarinnan käsittelemiseksi. Luennolla opitaan tunnistamaan vastarinnan syitä, ratkaisemaan kommunikaatioon liittyviä ongelmia ja luomaan avoimen ja kannustavan viestintäilmapiirin, joka edistää onnistunutta muutosta organisaatiossa.

Laajuus: 1 kpl luentovideoita, yhteensä noin 15 min
Kouluttaja: Petra Sippola, SAMK

Kurssikävijämäärien seurannan vuoksi pyydämme sinua syöttämään seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Kurssisivu avautuu tämän jälkeen. Kiitos!

9. Ratkaisukeskeinen ajattelu muutoksissa

Luennolla kerrotaan, miten yksilön on mahdollista hyödyntää ratkaisukeskeisen ajattelun erilaisia menetelmiä työelämän muutostilanteissa. Ratkaisukeskeisyys tarjoaa myönteisen ja voimavaroihin perustuvan näkökulman muutostilanteiden käsittelemiseen ja auttaa yksilöä löytämään omia resursseja muutoksen edistämiseksi.

Laajuus: 1 kpl luentovideoita, yhteensä noin 20 min
Kouluttaja: Minna Kalliomäki, SAMK

Kurssikävijämäärien seurannan vuoksi pyydämme sinua syöttämään seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Kurssisivu avautuu tämän jälkeen. Kiitos!

DIGITALISAATIO

1. Teknologia ja tulevaisuusajattelu

Tulevaisuus on jo täällä. Teknologian trendit muuttuvat, mutta teknologia erityisesti kehittyy monen tekijän summana. Videoluennoilla perehdytään teknologiaan ja tulevaisuusajatteluun.

Laajuus: 10 kpl luentovideoita, yhteensä noin 3,5 tuntia
Kouluttaja: Marko Mikkola, SAMK

Kurssikävijämäärien seurannan vuoksi pyydämme sinua syöttämään seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Kurssisivu avautuu tämän jälkeen. Kiitos!

2. Näkökulmia digitalisaatioon

Digitalisaatio on jo pitkään vaikuttanut tapaamme tehdä töitä. Digitalisaatio on mahdollistanut tehokkaampia tapoja, ja esimerkiksi hybridityöskentely on tullut jäädäkseen. Näkökulmia digitalisaatioon mikro-opintokokonaisuudella perehdytään digitaaliseen johtamiseen, asiakkuuteen, liiketoimintamalleihin, teknologioihin sekä prosesseihin.

Laajuus: 2 kpl luentovideoita ja pohdintatehtävä, yhteensä noin 1 tunti
Kouluttaja: Juha Särkinen, SAMK

Kurssikävijämäärien seurannan vuoksi pyydämme sinua syöttämään seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Kurssisivu avautuu tämän jälkeen. Kiitos!

3. Rutiinitöiden automatisointi ohjelmistorobotiikalla

Luennolla tutustutaan ohjelmistorobotiikan perusteisiin ja käytännön sovellutuksiin. Luento syventää ymmärrystä automatisointiin soveltuvista tehtävistä ja oivalluttaa vapauttamaan aikaa luovaan ajatteluun ja arvon luomiseen liiketoiminnassa

Laajuus: 2 kpl luentovideoita (20 min) ja pohdintatehtävä, yhteensä noin 1 tunti
Kouluttaja: Juha Särkinen, SAMK

Kurssikävijämäärien seurannan vuoksi pyydämme sinua syöttämään seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Kurssisivu avautuu tämän jälkeen. Kiitos!

4. Tekoäly yrittäjän arjessa

Luennolla tutustutaan käytännönläheisesti tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Luento havainnollistaa, miten tekoälyn käyttökohteita tunnistetaan ja sovelletaan päivittäisissä liiketoimintaprosesseissa.

Laajuus: 2 kpl luentovideoita (15 min) ja pohdintatehtävä, yhteensä noin 1 tunti
Kouluttaja: Juha Särkinen, SAMK

Kurssikävijämäärien seurannan vuoksi pyydämme sinua syöttämään seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Kurssisivu avautuu tämän jälkeen. Kiitos!

5. Tiedolla johtaminen

Luennolla luodaan katsaus siihen, miten organisaatiot voivat hyödyntää tietoa ja dataa tehokkaasti päätöksenteossa, sekä liiketoiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa. Luennolla tutustutaan esimerkkien kautta olennaisiin tiedon keräämisen työkaluihin, analysointiin ja hyödyntämiseen.

Laajuus: 2 kpl luentovideoita (15 min) ja pohdintatehtävä, yhteensä noin 1 tunti
Kouluttaja: Juha Särkinen, SAMK

Kurssikävijämäärien seurannan vuoksi pyydämme sinua syöttämään seuraavalla sivulla olevaan lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Kurssisivu avautuu tämän jälkeen. Kiitos!

Tutustu myös hankkeen muihin opintokokonaisuuksiin

Suomen ammattikorkeakoulut tarjoavat vuonna 2023 React-rahoitteisessa hankekokonaisuudessa yrityksille mielenkiintoisia mikro-opintokokonaisuuksia, jotka tukevat muutoskyvykkyyttä, vihreää siirtymää ja digitalisaatiota. Opinnot ovat maksuttomia ja suoritettavissa verkossa.

Sormet näppäimistöllä.
Scroll to Top